• Snelle levering in Nederland & BelgiĆ«.
 • Dagelijkse verzending (ma t/m vr).

Privacy Beleid

Algemeen

Door gebruik te maken van onze diensten en website kunt u bepaalde gegevens bij ons

achterlaten. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Concept MEverwerkt uitsluitend de

persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, bijvoorbeeld middels een

van de formulieren op onze website. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Bankgegevens
 • IP-adres

 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Concept MEverwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het per e-mail verzenden van blogs, nieuws en andere bedrijfsmatige informatie;
 • Het per mail contacteren van klanten indien dit nodig is om onze

dienstverlening of overeenkomst uit te kunnen voeren;

 • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Het afhandelen van uw (web)bestellingen;
 • Het factureren van uw (web)bestellingen;
 • Het verschaffen van een overzicht van de producten en diensten die u bij ons afneemt;

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Indien u persoonsgegevens met Concept MEdeelt, bewaart Concept MEuw

persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen

waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn dat Concept ME uw persoonsgegevens moet bewaren wegens een wettelijke plicht.

 

Delen met derden

Concept ME verwerkt uw persoonsgegevens niet, tenzij hiervoor een wettelijke

verplichting is, het verwerken noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst of u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt altijd de toestemming voor een bepaalde verwerking intrekken. Wanneer uw gegevens, onder de eerder genoemde voorwaarden, aan derden worden verstrekt, sluit Concept ME een verwerkersovereenkomst met deze derde partij waar op eenzelfde manier vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgegaan. Concept MEblijft in dat geval verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Rechten

Voor meer informatie over uw privacyrechten,zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering, verwijzen we u naar de volgende webpagina van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen. Bij deze toezichthouder kunt u tevens terecht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Mocht u gebruik willen maken van uw privacyrechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan verzoeken wij u om een mail te sturen naar info@conceptme.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar maximaal binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Concept ME vindt de bescherming van uw gegevens erg belangrijk. Concept ME neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u het gevoel heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn bij ons of indien u nog vragen over uw privacy op onze website of onze privacy- en cookieverklaring heeft, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@conceptme.nl.

 

Aanpassingen

Concept ME behoudt zich het recht om aanpassingen te doen aan deze privacyverklaring. Daartoe zal dit document in een nieuwe versie verschijnen op onze website. Deze privacyverklaring is op 06 april 2021voor het laatst gewijzigd.